Nieuws

02-11-2017

Vacatures WNP-bestuur

In de aanstaande WNP ledenvergadering op 27 november zullen voorzitter Gabriël Oostvogel en Maria Hansen aftreden als bestuurslid van de WNP en willen wij hun opvolgers aan u voordragen. Als u geïnteresseerd bent in één van deze vacatures, nodigen wij u van harte uit om te reageren. De vacaturetekst vindt u onderaan dit artikel. Tot vrijdag 10 november hebt u hiervoor de mogelijkheid. Wij zien uw reacties graag tegemoet!

Twee vacatures bestuur Werkgeversvereniging Nederlandse Podia 

 

09-10-2017

Bijeenkomst P&O Netwerk Nederlandse Podia

Op donderdag 12 oktober a.s. vindt de tweede bijeenkomst van het P&O Netwerk Nederlandse Podia plaats. Ben je werkzaam als medewerker P&O bij één van de WNP aangesloten podia en heb je je nog niet aangemeld, doe dat dan alsnog!

Programma

09.30 uur Inloop
10.00 uur Opening
10.15 Cao Nederlandse Podia 2017-2019
11.45 uur Pauze
12.00 uur Happy People, better for business
13.30 uur Einde

Toelichting

Aan de hand van het in mei door de onderhandelingsdelegatie van de WNP met de Kunstenbond bereikte principeakkoord zullen wij jullie meenemen door de cao Nederlandse Podia 2017-2019 en uitleggen welke artikelen zijn veranderd of zelfs helemaal nieuw zijn. Daarna is er gelegenheid om vragen te stellen.

Heb je nu al een vraag? Stuur die dan op voorhand toe aan silvia@vscd.nl, zodat wij de bijeenkomst zo goed mogelijk kunnen voorbereiden.

Happy People, better for business is een workshop over ontwikkeling en inzicht in het menselijk kapitaal, gegeven door Harold Briels van Kolibrie HRM.

Locatie

Plaza Futura (Natlab), Kastanjelaan 500 in Eindhoven. Informatie over bereikbaarheid met het openbaar vervoer, de auto en parkeren vind je hier.

Aanmelden

Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar silvia@vscd.nl.


09-06-2017

Nieuwe cao voor de Nederlandse theaters en concertgebouwen
 
De Werkgeversvereniging Nederlandse Podia (WNP) en de Kunstenbond bereikten dit jaar een akkoord over een nieuwe cao Nederlandse Podia. De huidige cao loopt op 1 juli a.s. af. Partijen zijn verheugd dat zij sinds lang weer ruim voor het einde van de lopende cao tot een akkoord zijn gekomen. Werkgevers en werknemers weten nu bij aanvang van de nieuwe looptijd waar ze op kunnen rekenen. De cao kent een looptijd van twee jaar (1 juli 2017 tot en met 30 juni 2019). Dat geeft enige rust om ervaring op te doen met de belangrijkste onderdelen van dit akkoord. De lonen stijgen passend bij de cultuursector nu ook het economisch getijde aantrekt, een mooie boodschap en resultaat.
Lees hier het hele bericht.

 

15-05-2017

Vacature VSCD
Ervaren communicatiemedewerker - verenigingscommunicatie

12-05-2017

Directeur-voorzitter Gabriel Oostvogel verlaat einde jaar De Doelen
Gabriel Oostvogel, huidig voorzitter bestuur Werkgeversvereniging Nederlandse Podia (WNP), heeft besloten na 17 jaar leiding te hebben geven aan het concert- en congresgebouw de Doelen om per 1 januari 2018 als zelfstandige zijn expertise in te zetten in het culturele veld.

Oostvogel: “Ik kijk met enorm genoegen terug op mijn tijd bij de Doelen en ik ben trots op wat er in die periode bereikt is, maar ik wil ook nog mooie projecten buiten de Doelen doen. Na het prachtige jubileumjaar van de Doelen wordt het daar nu tijd voor.”

Lees hier het hele persbericht

 

05-05-2017

Ledenvergadering maandag 22 mei 2017 van 10:00 uur – 12:00 uur
Maandag 22 mei vindt er een speciale ledenvergadering plaats i.v.m. het bereikte akkoord met de Kunstenbond. De cao-delegatie legt dit akkoord ter stemming voor aan haar leden. De WNP-leden hebben hiervoor persoonlijk een uitnodiging ontvangen.

04-05-2017

De cao-delegatie bereikt akkoord met Kunstenbond
De cao-delegatie van de Werkgeversvereniging Nederlandse Podia heeft op maandag 1 mei 2017 een akkoord bereikt met de Kunstenbond over een nieuwe cao Nederlandse podia met een looptijd van 1 juli 2017 tot en met 30 juni 2019. 
De cao-delegatie legt dit akkoord binnenkort ter stemming aan de leden van de WNP voor middels een ledenvergadering.  
De cao-delegatie meent dat er met het akkoord belangrijke stappen richting de toekomst worden gezet en legt het met een positief stemadvies aan de leden van de WNP voor. De cao-delegatie heeft gedurende het onderhandelingsproces herhaaldelijk gebruik gemaakt van de nieuw opgerichte klankbordgroep cao. Ook heeft zij in het beginstadium van de onderhandelingen het P&O Netwerk Nederlandse Podia van de WNP geïnformeerd en bevraagd. De cao-delegatie is alle betrokkenen zeer dankbaar voor hun bijdragen. 
 
Overweegt u ook een contract met WNP? Neem dan contact op met Silvia Hofkamp via werkgeversvereniging@vscd.nl of bel 020 3052750. Zij bericht u graag over de mogelijkheden.
 

 

21-04-2017

WNP tevreden met advies SER en Raad voor Cultuur: pakket maatregelen nodig voor verbetering arbeidsmarkt culturele sector

Lees hier het WNP-ledenbericht

 

 

02-02-2017

23 februari: WNP organiseert P&O Bijeenkomst

De Werkgeversvereniging Nederlandse Podia (WNP) organiseert een speciale bijeenkomst voor haar leden en hun P&O'ers. Aanwezigen kunnen vragen stellen over de cao Nederlandse Podia en advocaat Attila Tavasszy geeft een presentatie.
 
Flexibiliteit binnen arbeidsovereenkomsten 
Attila Tavasszy van Advocatenkantoor Tavasszy bespreekt het onderwerp flexibiliteit binnen arbeidsovereenkomsten. Behalve tijdelijke arbeidsovereenkomsten, arbeidsovereenkomsten met uitgestelde prestatieplicht of payroll valt hierbij te denken aan de flexibele oplossingen die de cao Nederlandse Podia biedt, zoals de uitzonderingen op de ketenbepaling en gebruik maken van de jaarurensystematiek.De cao biedt meer ruimte voor flexibiliteit dan vaak wordt gedacht. 
De presentatie is interactief; er is ruimte om ervaringen te delen en vragen te stellen.
 
Attila Tavasszy is sinds 2005 werkzaam als advocaat en gespecialiseerd in het arbeids- en ontslagrecht. Hij geeft regelmatig trainingen en workshops op dit gebied.
 
Tijd & Locatie
De bijeenkomst vindt plaats op donderdag 23 februari 2017 van 13:00 – 17:00 uur. De locatie zal o.b.v. aanmeldingen gekozen worden en wordt rond 15 februari bekend. Er zijn geen kosten aan verbonden.
 
Bent u lid van de WNP? Meld u (en/of uw P&O'er) zich dan voor 10 februari aan via secretariaat@vscd.nl.
 
Voor inhoudelijke vragen over de bijeenkomst kunt u contact opnemen met Anne Marie ’t Hart of Silvia Hofkamp via werkgeversvereniging@vscd.nl.
 

08-01-2017 Overleg Cao Nederlandse Podia

Op 20 december 2016 heeft er weer overleg plaatsgevonden over de Cao Nederlandse Podia. De huidige Cao NP loopt af op 1 juli 2017, streven is voor afloop overeenstemming te hebben over een nieuwe cao. De sfeer aan tafel is wederom zeer constructief. Er is goede hoop dat partijen in maart 2017 tot een akkoord kunnen komen.  
Leden van de WNP hebben in de algemene ledenvergadering in november 2016 hun inbreng gegeven ten behoeve van de onderhandelingen. In die lijn worden de onderhandelingen door de WNP gevoerd.
 
Inspraak
Leden van de WNP hebben het recht hun stem uit te brengen over een bereikt onderhandelingsresultaat. Tussentijdse inbreng wordt door de WNP (actief) verzameld via de nieuw opgerichte commissie Toekomst CAO, bestaande uit enkele directeuren en P&O-ers, welke commissie op sleutelmomenten tijdens het onderhandelingsproces als klankbord kan worden gebruikt. Daarnaast zal de groep P&O-ers uit de branche in zijn geheel worden uitgenodigd in februari  om op praktisch niveau hun expertise en ervaringen te delen met de WNP.
 
Cao-overleg
Het overleg wordt gevoerd namens werknemers Pepijn ten Kate en Daniël Suijkerland (Kunstenbond, voorheen FNV KIEM) en namens werkgevers door Arjaen Kersten (de Kampanje), Anton Vliegenthart (de Doelen) en Anne Marie ’t Hart (WNP). Het overleg wordt ondersteund door extern adviseur Leon Vincken (LeVinck). 
 
Vragen en inbreng
Met vragen en inbreng kunt u terecht bij de cao-helpdesk van de WNP: werkgeversvereniging@vscd.nl of 020 – 664 72 11, Silvia Hofkamp en Anne Marie ’t Hart. 
 

01-01-2017 Nieuwjaarsgroet 

De Werkgeversvereniging Nederlandse Podia wenst u een gelukkig 2017!

Maandag 28 november 2016 algemene ledenvergadering WNP
(samengevoegd met eerder gecommuniceerde CAO-bijeenkomst)

13.00 - 15.00 uur

In Het Koninklijk Concertgebouw te Amsterdam vindt de algemene ledenvergadering van de Werkgeversverening Nederlandse Podia (WNP) plaats op 28 november.CAO-bijeenkomst Nederlandse Podia.

Locatie
Het Koninklijk Concertgebouw, vergaderruimte Pleinfoyer,
Concertgebouwplein 10
1071 LN Amsterdam

Bereikbaarheid & parkeren

Aanmelden
Leden van de WNP ontvangen een uitnodiging waarmee zij zich kunnen aanmelden.
Vragen? Mail ons


12-09-2016 Stand van zaken zzp Modelovereenkomst theatertechnici en artiesten

Technici
In de ZZP-werkgroep van NAPK, VSCD, VNPF, FNV KIEM, Ntb, MMF en Dick Molenaar van All Arts professionals is een concept-modelovereenkomst voor theatertechnici opgesteld, welke 4 mei jl. ter goedkeuring ingediend bij de Belastingdienst is ingediend. De Belastingdienst heeft inmiddels helaas afwijzend gereageerd op de conceptovereenkomst, wat de werkgroep er nu toe beweegt weer samen te komen om te kijken of er met enkele aanpassingen wél goedkeuring te behalen valt. We houden u van deze vorderingen op de hoogte. 

Artiesten
Begin oktober 2015 zijn in samenwerking met de VSCD, VNPF, FNV KIEM, Ntb en MMF reeds twee modelovereenkomsten voor

goedgekeurd. U vindt deze twee overeenkomsten tevens op de website van de Belastingdienst.  De toelichting en invuldocumenten van deze twee overeenkomsten kunnen leden van de VSCD en WNP opvragen via werkgeversvereniging@vscd.nl.

In januari 2016  heeft de Staatssecretaris van Financiën voor artiesten een vereenvoudiging mogelijk gemaakt om uit de artiestenregeling te stappen. Op basis daarvan hebben wij een eigen verklaring ontwikkeld die je kunt vinden op de website van All arts professionals.

11-09-16 Nuttige cao-bijeenkomst 8 september 2016

Er waren 35 organisaties bijeen bij de cao-bijeenkomst van de Nederlandse Podia. De aanwezigen werd door het bestuur WNP, de cao-delegatie en adviseur Leon Vincken geinformeerd over de ins en outs van de nieuwe cao en de nieuwe model-arbeidsovereenkomsten. Het was een nuttige middag. Er waren veel vragen, en duidelijk werd dat het er niet makkelijker op is geworden met de nieuwe regelgeving. De beoogde bescherming van de Wet werk en zekerheid heeft een tegengesteld effect. We danken de aanwezigen voor hun betrokkenheid en aandacht. Vragen kunt u sturen naar werkgeversvereniging@vscd.nl. Hier kunt u ook de presentatie vande bijeenkomst opvragen. 

11-07-2016 Nieuwe Cao Nederlandse podia 2016-2017

De achterban van FNV KIEM heeft ingestemd, er is een definitief akkoord op de cao Nederlands Podia 2016-2017. De cao heeft een looptijd van 1 juli 2016 tot 1 juli 2017. De tekst van de cao vindt u onder de tab 'Cao". Lees hier het  Persbericht cao Nederlandse Podia 2016-2017. De onderhandelingsdelegatie van de WNP is verheugd over het behaalde resultaat. Deze cao biedt de branche de broodnodige flexibiliteit. Zo staat de cao de leden van de WNP toe om af te wijken van de Wet werk en zekerheid ten aanzien van het aantal tijdelijke contracten. 

De cao is aangemeld bij SZW. Hij is niet algemeen verbindend verklaard. 

30-06-2016 Akkoord Cao Nederlandse podia 2016-2017

Op vrijdag 27 mei 2016 hebben wij de leden geïnformeerd over het principeakkoord wat de WNP op 18 mei met FNV-KIEM bereikt heeft over een nieuwe versie van de Cao Nederlandse podia. U bent hierbij gevraagd vóór 7 juni uw stem uit te brengen. De leden van FNV KIEM hebben inmiddels vóór dit akkoord gestemd. Op verzoek van de  WNP - leden heeft de onderhandelingsdelegatie  FNV KIEM verzocht een kleine wijziging aan te brengen in het principeakkoord ten aanzien van de afspraken over duurzame inzetbaarheid, en deze geamendeerd voor te leggen aan haar achterban. FNV KIEM was hiertoe bereid en heeft daarom dit herziende  akkoord opnieuw aan de achterband voorgelegd. Rekening houdend met de formele reactietijd die de vakbonden in acht moeten houden om de achterban te raadplegen, zal maandag 4 juli aanstaande zal de uitslag van deze stemming bekend zijn.  Afhankelijk van de uitkomst van de stemming bij de FNV KIEM achterban, zal of versie 1 of versie 2 van het akkoord in een definitieve cao-tekst resulteren. 

In beide scenario’s  is er dus een akkoord bereikt voor de Cao Nederlandse podia 2016-2017 en hebben we gezamenlijk een belangrijke oplossing gevonden ten behoud van de in onze branche broodnodige  flexibiliteit.  U vindt de tekstversie Cao Nederlandse podia 2016-2017 (inclusief salaristabellen) onder de tab 'cao'. 

28-06-2016 Gewijzigd principeakkoord CAO Nederlandse podia 2016-2017

Op vrijdag 27 mei 2016 hebben wij u geïnformeerd over het principeakkoord wat de WNP op 18 mei met FNV-KIEM bereikt heeft over  een nieuwe cao Nederlandse podia (zie onder). U bent hierbij gevraagd vóór 7 juni uw stem uit te brengen. De leden van FNV KIEM hebben inmiddels vóór dit akkoord gestemd. Op verzoek van leden van de WNP echter hebben wij FNV KIEM verzocht een wijziging aan te brengen in het principeakkoord, en deze geamendeerd voor te leggen aan haar achterban. FNV KIEM was hiertoe bereid. Op maandag 4 juli aanstaande zal de uitslag van deze stemming bekend zijn. De wijziging bevindt zich in het artikel over duurzame inzetbaarheid, de voorwaarden waaronder van de regeling gebruikt gemaakt kan worden zijn nader omschreven.

Op maandag 4 juli a.s. zullen wij horen of de vakbond instemt met het herziene principeakkoord. Wij zullen de leden hier over begin komende week berichten. Leden ontvangen dan ook de definitieve CAO-tekst Nederlandse podia 2016-2017.

27-05-2016 Principeakkoord CAO Nederlandse podia 2016-2017

De onderhandelingsdelegatie van de WNP tezamen met FNV-KIEM zijn tot overeenstemming gekomen over een nieuwe cao Nederlade podia. Partijen zijn het inmiddels eens geworden over de definitieve tekst van dit akkoord.

De belangrijkste punten voor werkgevers zijn de navolgende:

  • De nieuwe cao Nederlandse Podia kent een looptijd van 1 juli 2016 tot 1 juli 2017.
  • Per 1 juli 2016 stijgen de salarissen met 1%.
  • De loonbegrippen in de cao worden meer geüniformeerd.
  • Getracht wordt meer flexibiliteit te creëren door te trachten een aantal uitzonderingen op de WWZ te bewerkstelligen.
  • Teneinde een gelijk speelveld voor ZZP-ers te creëren, dient bij de bepaling van het (uur)tarief  minimaal het van toepassing zijnde werknemerssalaris te worden overeenkomen, verhoogd met 30%.
  • Om de duurzame inzetbaarheid te vergroten krijgen medewerkers, die 10 jaar verwijderd zijn van de pensioenrichtleeftijd, de mogelijkheid om hun inzetbaarheid te verlagen naar 80% van het op hun van toepassing zijnde arbeidsovereenkomst tegen 90% van het van toepassing zijnde salaris. De pensioenopbouw blijft gehandhaafd. 

De WNP onderhandelingscommissie heeft vooral ingezet op de mogelijkheid zoveel mogelijk flexibiliteit te creëren, door te pogen uitzonderingen op de WWZ te verkrijgen. Hoewel nuttig is dit niet per se een zeker streven, waarbij de medewerking van de sociale partner onontbeerlijk is.

U kunt hier het principeakkoord downloaden.

 

23-12-14 Vervanger VAR laat op zich wachten

Het kabinet was van plan de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) in 2015 te vervangen door de Beschikking geen loonheffing (BGL). Zij stuiten echter op weerstand vanuit de Tweede Kamer.
De Tweede Kamer heeft aangegeven nog niet te willen praten over de invoering van de BGL en dat staatssecretaris Wiebes van Financiën onderzoek moet doen naar alternatieven.

Lees het hele artikel.

 

12-12-2014 Geen sprake van vrijwilliger bij tegenprestatie

Gemeentes mogen vanaf 1 januari 2015 mensen met een uitkering verplichten om een tegenprestatie te verrichten. Bijvoorbeeld vrijwilligerswerk. Komt er een vrijwilliger met een uitkering bij uw organisatie terecht, dan is diegene strikt genomen geen vrijwilliger. Er zijn daarmee ook andere voorwaarden van toepassing. Lees meer (bron: Rendement)

12-11-2014 Wetsvoorstel Beschikking Geen Loonheffingen (BGL)

In 2015 gaat de wet- en regelgeving voor de VAR verklaringen van ZZP'ers veranderen in de BGL. Het wetsvoorstel Beschikking Geen Loonheffingen (BGL) wordt momenteel behandeld in de Tweede Kamer. De VSCD/WNP heeft op 11 november, samen met een aantal andere organisaties, een drukbezochte bijeenkomst georganiseerd over de wijzigingen die aanstaande zijn. Lees meer.


10-10-2014 Uitzendkracht krijgt straks inlenersbeloning

Per 30 maart 2015 hebben uitzendkrachten die onder de ABU-cao vallen recht op hetzelfde salaris als werknemers die in soortgelijke functies bij de organisatie in dienst zijn. Voor uitzendkrachten die een contract voor onbepaalde tijd met het uitzendbureau hebben, geldt dit niet. Zij vallen onder een eigen (ABU-)loongebouw.
In juli 2012 was er al een principe-afspraak tussen de Algemene Bond Uitzendonderneming (ABU) en de vakbonden, dat uitzendkrachten die onder de ABU-cao vallen vanaf 2015 meteen recht hebben op dezelfde beloning als werknemers die in vaste dienst zijn.Lees hier mee over de inlenersbeloning

07-10-2014 Premiekortingen werknemers

U kunt in een aantal gevallen een premiekorting krijgen, dat is een bepaald bedrag dat u in mindering kunt brengen op het bedrag aan loonheffingen dat u moet betalen. 
U kan recht hebben op de volgende kortingen en vrijstellingen:
- premievoorstelling voor oudere werknemers
- premiekorting in dienst nemen oudere werknemers
- premiekorting arbeidsgehandicapte werknemers
- premiekorting jongere werknemers
Klik hier voor meer informatie/uitleg over deze kortingen


29-08-2014 Cao Nederlandse podia 2014-2016 is een feit

De definitieve tekst van de cao Nederlandse podia is klaar. Over de zomer hebben partijen de laatste hand aan de tekst gelegd, waarbij hier en daar is getracht de bedoeling van partijen puntiger neer te zetten. Dit ook om een eenduidige interpretatie zoveel mogelijk te bevorderen. De cao is in twee delen geknipt om deze wat handzamer te maken. In deel I kunt u de tekst van de cao lezen aangevuld met de daarbij behorende bijlagen. In deel II treft u het functieboek met bijlagen.

De nieuwe cao Np, die loopt van 1 september 2014 tot 1 juli 2016, is grotendeels gelijk aan de cao Np 2012 maar kent een groot aantal wijzigingen die de leesbaarheid en het gebruik zouden moeten verbeteren. Zo zijn veel (oude) wettelijke bepalingen uit de cao gehaald die immers in de wet zijn terug te vinden. Slechts een klein aantal cao-bepalingen zijn definitief komen te vervallen. In het geval er alsnog onenigheid over de interpretatie van de tekst ontstaat kan tot 1 januari 2016 teruggegrepen worden op de oude cao tekst uit 2012.

U kunt de cao hier inzien: Cao tekst deel I en functieboek deel II

 

 

25-08-2014 Cao Np 2014 bijna gereed 
Vanuit de achterban van de WNP, zowel als die van de Vakbond, is voor de zomer een aantal inhoudelijke reacties op de nieuwe cao Nederlandse podia gekomen. De sociale partijen hebben de zomer gebruikt om zoveel mogelijk van deze reacties alsnog in de uiteindelijke cao tekst te verwerken. Een aantal onderwerpen zijn doorgeschoven naar een volgende ‘onderhandelingsronde’ maar in veel gevallen heeft men overeenstemming weten te bereiken. Het betreft hier met name nuances in de tekst die de bedoeling van partijen duidelijker moeten maken. De onderhandelingscommissie zal deze week laten weten of de wijzigingen correct zijn doorgevoerd waarna de c