Wet M&O

Dossiers

Hoewel de naam wellicht anders doet vermoeden, kunnen ook leden van de Werkgeversvereniging Nederlandse Podia door de Wet Markt en Overheid (Wet M&O) en de op handen zijnde herziening van deze wet worden geraakt. Het betreft hier de (semi-)publieke leden van de WNP. Op Spots vindt u een werkdocument waarmee u kunt bepalen of u onder het bereik van de Wet M&O valt en, zo ja, welke effecten dit mogelijk voor u heeft.

SOCIAL MEDIA

CONTACTGEGEVENS

Lucasbolwerk 11
3512 EH Utrecht

T  030 - 230 37 80
E  werkgeversvereniging@vscd.nl

Scroll naar boven