Wet DBA

Dossiers

Op 1 mei 2016 is de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) in werking getreden. Daarmee is er een einde gekomen aan de VAR voor ZZP’ers. Met de VAR wist de opdrachtgever zeker dat hij gevrijwaard was van het betalen van loonheffingen en sociale premies. Die zekerheid is verdwenen. Voortaan kunnen opdrachtgevers en ZZP’ers samen een door de Belastingdienst goedgekeurde modelovereenkomst sluiten als ze zekerheid willen. Leden van de Werkgeversvereniging Nederlandse Podia kunnen via Spots een aantal door de Belastingdienst goedgekeurde modelovereenkomsten downloaden. Let echter op: als bij controle achteraf door de Belastingdienst blijkt dat er in de praktijk niet volgens de overeenkomst wordt gehandeld en er sprake is van schijnzelfstandigheid, kunnen aan de opdrachtgever toch boetes en naheffingen worden opgelegd.

De handhaving van de Wet DBA is uitgesteld tot 1 juli 2018. Dat betekent dat de Belastingdienst geen boetes uitdeelt of naheffingen oplegt. Er wordt een uitzondering gemaakt voor de ‘echte kwaadwilligen’. Dat zijn ZZP'ers en opdrachtgevers die duidelijk een werkgevers-werknemersrelatie hebben en waarbij er dus duidelijk geen sprake is van een zelfstandige ondernemer. Het kabinet heeft hiermee gereageerd op de toenemende onrust over de nieuwe wet en signalen van ZZP’ers dat zij geen opdrachten meer krijgen door alle onduidelijkheid.

Ook bij de podia heeft de wet voor veel onrust en onzekerheid geleid. De WNP is verheugd dat de transitieperiode nu wordt verlengd en er tijdens die termijn een betere uitwerking van de wetgeving kan worden bereikt. Ondanks enkele goedgekeurde modelovereenkomsten blijft de Wet DBA in de praktijk onvoldoende werkbaar.

SOCIAL MEDIA

CONTACTGEGEVENS

A-lab, Lab 0.09
Overhoeksplein 2
1031 KS Amsterdam

T  020 792 0299
E  werkgeversvereniging@vscd.nl

Scroll naar boven