Richtlijn bezoldiging directeuren

Dossiers

Directeuren van theaters en concertgebouwen vallen niet onder de cao Nederlandse Podia en daarmee ook niet onder het functie- en salarisgebouw van de cao. Zowel de leden van de Werkgeversvereniging Nederlandse Podia als de leden van de Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties hebben echter behoefte aan richtlijnen voor de beloning van hun directeuren. Daarom heeft de WNP met de VSCD een Richtlijn voor de bezoldiging van directeuren van private theaters en concertgebouwen opgesteld. Lees meer over de Richtlijn onder het menu "Wat doet de WNP".

SOCIAL MEDIA

CONTACTGEGEVENS

A-lab, Lab 0.09
Overhoeksplein 2
1031 KS Amsterdam

T  020 792 0299
E  werkgeversvereniging@vscd.nl

Scroll naar boven