Sluit navigatie

Richtlijn bezoldiging directeuren

Dossiers

Directeuren van theaters en concertgebouwen vallen niet onder de cao Nederlandse Podia en daarmee ook niet onder het functie- en salarisgebouw van de cao. Zowel de leden van de Werkgeversvereniging Nederlandse Podia als de leden van de Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties hebben echter behoefte aan richtlijnen voor de beloning van hun directeuren. Daarom heeft de WNP in 2003 richtlijnen voor de bezoldiging van directeuren van private theaters en concertgebouwen opgesteld. Deze richtlijnen worden ook door de leden van de VSCD gebruikt.

De huidige richtlijnen dateren uit 2011 en voldoen niet meer aan deze tijd. Organisaties worden complexer en daarmee de functie van directeur zwaarder. Tegelijkertijd ontstaat er door bijvoorbeeld de Governance Code Cultuur steeds meer aandacht voor de salariëring van directies. In 2017 heeft de WNP daarom een werkgroep ingesteld die met inachtneming van deze ontwikkelingen een voorstel voor een actuele richtlijn bezoldiging directeuren aan het bestuur van de WNP zal doen. Streven is om de nieuwe richtlijn vervolgens in de Algemene Ledenvergadering van 27 november 2017 aan de leden van de WNP te presenteren.

SOCIAL MEDIA

CONTACTGEGEVENS

Funenpark 1
1018 AK  Amsterdam

T  020 - 664 72 11
E  werkgeversvereniging@vscd.nl

Scroll naar boven