Pensioen

Dossiers

PFZW
Als werkgever dient u conform de cao Nederlandse Podia voor de werknemer een pensioenregeling te treffen bij Stichting Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW). Deelname aan deze pensioenregeling is verplicht tenzij CAO partijen dispensatie hebben gegeven op grond van een schriftelijk verzoek dat door de werkgever bij CAO-partijen is ingediend. Organisaties die bij ABP zijn aangesloten hoeven geen dispensatie te vragen. 

Artikel 43 lid 4 van de cao bepaalt dat de premieverdeling tussen werknemer en werkgever 38,9% - 61,1% is.

Dispensatie deelname PFZW
Dispensatie is mogelijk indien:

  • De werkgever op het moment van toetreden tot deze CAO een voor werknemers aantoonbaar gelijke dan wel betere pensioenregeling heeft getroffen. CAO-partijen kunnen de werkgever verzoeken een actuarieel rapport te overleggen waaruit de onderbouwing van het verzoek kan worden opgemaakt.
  • Deelname aan de pensioenregeling op grond van artikel 7 van het protocol, behorende bij de CAO Nederlandse podia 2012, tot een onwerkbare of onredelijke situatie zou leiden. CAO-partijen kunnen de werkgever verzoeken een actuarieel rapport te overleggen waaruit de onderbouwing van het verzoek kan worden
    opgemaakt.
  • De werkgever die de ABP-pensioenregeling toepast op het moment van toetreden tot deze CAO is vrijgesteld van de pensioenregeling als in dit artikel verwoord en behoeft hiervoor geen dispensatie te verzoeken aan CAO-partijen.

Bent u werkgever en heeft u vragen over pensioen of pensioenberekeningen, dan kunt u op de website van PFZW op de werkgeverspagina terecht. Vindt u daar niet het antwoord op uw vraag, dan kunt u contact opnemen met Pensioenfonds Zorg en Welzijn.

SOCIAL MEDIA

CONTACTGEGEVENS

A-lab, Lab 0.09
Overhoeksplein 2
1031 KS Amsterdam

T  020 792 0299
E  werkgeversvereniging@vscd.nl

Scroll naar boven