Detacheringsrichtlijn

Dossiers

In oktober 2017 hebben de EU-ministers van Sociale Zaken in Luxemburg een akkoord bereikt over het herzien van de Europese detacheringsrichtlijn. Tijdelijke werknemers uit een ander EU-land krijgen volgens de herziene richtlijn dezelfde beloning voor hetzelfde werk als hun collega’s in het gastland. Op deze manier moet voorkomen worden dat er in een land concurrentie op beloning plaatsvindt. Op uit Europa gedetacheerde werknemers bij leden van de Werkgeversvereniging Nederlandse Podia moeten dan dus de arbeidsvoorwaarden uit de Cao Nederlandse Podia worden toegepast.

Het akkoord is het resultaat van anderhalf jaar moeizaam onderhandelen tussen de EU-lidstaten. De richtlijn gaat over vier jaar in de hele Europese Unie gelden, maar vooralsnog niet voor de transportsector. De richtlijn zal nog omgezet moeten worden in nationale wetgeving. De detacheringsperiode is maximaal twaalf maanden, maar kan eventueel met zes maanden worden verlengd.

Voor de podia kan de detacheringsrichtlijn van belang worden als Europese werknemers en gezelschappen gedetacheerd worden naar Nederland. Meestal zullen medewerkers via een producent worden ingeleend, een kostenstijging van de productie kan dan het gevolg zijn. Ook kunnen de administratieve lasten toenemen doordat de inlener in de toekomst zal moeten aantonen dat hij conform de Nederlandse collega’s beloont. Wij brengen onze leden op de hoogte wanneer de richtlijn in wetgeving zal worden geïmplementeerd.

SOCIAL MEDIA

CONTACTGEGEVENS

A-lab, Lab 0.09
Overhoeksplein 2
1031 KS Amsterdam

T  020 792 0299
E  werkgeversvereniging@vscd.nl

Scroll naar boven