Sluit navigatie

Cao Nederlandse Podia

De huidige cao Nederlandse Podia kent een looptijd van twee jaar (1 juli 2017 tot en met 30 juni 2019). U vindt deze en voorgaande cao's op deze webpagina. Met vragen kunt u terecht bij onze cao-helpdesk. 

Noot: Podia die geen lid zijn van de WNP kunnen de cao Nederlandse Podia niet onverkort volgen. De in de cao opgenomen afwijkingen van ¾ dwingende wettelijke bepalingen zijn arbeidsrechtelijk alleen van toepassing op leden van de WNP. Meer informatie over lidmaatschap van de WNP vindt u hier

Voorgaande cao's Nederlandse Podia:

helpdesk ››

SOCIAL MEDIA

CONTACTGEGEVENS

Funenpark 1
1018 AK  Amsterdam

T  020 - 664 72 11
E  werkgeversvereniging@vscd.nl

Scroll naar boven