Cao Nederlandse Podia

De Werkgeversvereniging Nederlandse Podia sluit sinds 2002 de cao Nederlandse Podia af met vakbond Kunstenbond (voorheen FNV KIEM). De huidige cao Nederlandse Podia kent een looptijd van twee jaar (1 juli 2017 tot en met 30 juni 2019). U vindt deze en voorgaande cao's op deze webpagina. Met vragen kunt u terecht bij onze cao-helpdesk. 

Noot: Podia die geen lid zijn van de WNP kunnen de cao Nederlandse Podia niet onverkort volgen. De in de cao opgenomen afwijkingen van ¾ dwingende wettelijke bepalingen zijn arbeidsrechtelijk alleen van toepassing op leden van de WNP. Meer informatie over lidmaatschap van de WNP vindt u hier.

Voorgaande cao's Nederlandse Podia:

helpdesk ››

SOCIAL MEDIA

CONTACTGEGEVENS

Lucasbolwerk 11
3512 EH Utrecht

T  030 - 230 37 80
E  werkgeversvereniging@vscd.nl

Scroll naar boven