Lidmaatschap

Ieder podium of festival dat zich als professionele organisatie bezighoudt met het presenteren van podiumkunsten en jaarlijks minimaal 40 professionele voorstellingen vertoont kan lid worden van de Werkgeversvereniging Nederlandse Podia. De organisatie verplicht zich met het lidmaatschap van de WNP tot het invoeren van de cao Nederlandse Podia.

De WNP kent twee soorten leden: stemhebbende leden en corresponderende leden.

STEMHEBBENDE LEDEN GENIETEN DE VOLGENDE VOORDELEN:

  • het mogen toepassen van de cao Nederlandse Podia in de organisatie, inclusief de daarin opgenomen uitzonderingen op wettelijke bepalingen
  • inhoudelijke ondersteuning bij implementatie en uitvoering van de cao
  • direct hulp per e-mail of telefoon bij vragen en problemen op het gebied van werkgeverszaken
  • het bijwonen van inhoudelijke bijeenkomsten op het gebied van werkgeverszaken
  • stemrecht in de Algemene Ledenvergadering
  • de mogelijkheid tot het gebruik maken van de diensten van een onafhankelijke arbitragecommissie

Het is een corresponderend lid niet toegestaan om de cao Nederlandse Podia toe te passen in zijn of haar organisatie waar het punten betreft die afwijken van wettelijke regelingen. Wel kan de cao gebruikt worden als richtlijn binnen de organisatie. Corresponderende leden kunnen ook met hun vragen bij de WNP terecht en krijgen ondersteuning wanneer zij overgaan tot volledige implementatie van de cao (en dus het stemhebbend lidmaatschap). 

Meer informatie over de vereniging en het lidmaatschap kunt u vinden in onze statuten en huishoudelijk reglement.

Contributie

In 2021 bedraagt de contributie van het stemhebbend lidmaatschap voor podia die geen lid zijn van de Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties € 1.435,-.

Voor podia die wel lid zijn van de Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties bedraagt de contributie van het stemhebbend lidmaatschap € 803,-.

De kosten van een corresponderend lidmaatschap zijn € 535,-.

Daarnaast betalen nieuwe leden van de WNP eenmalig € 1.000,00 instapgeld.

Alle bedragen zijn exclusief BTW.

Lid worden?

schrijf je hier in ››

SOCIAL MEDIA

CONTACTGEGEVENS

A-lab, Lab 0.08
Overhoeksplein 2
1031 KS Amsterdam

T  020 792 0299
E  werkgeversvereniging@vscd.nl

Scroll naar boven