Geschiedenis

In 1999 is de Werkgeversvereniging Nederlandse Podia. Aanleiding daarvoor was het verzoek van de leden van de Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties (VSCD) om een onderzoek te doen naar de wenselijkheid van een eigen arbeidsvoorwaardenpakket voor de podia. Door de komst van nieuwe wetgeving, waarmee theaters slecht uit de voeten konden, werd de noodzaak van een eigen cao groter. De VSCD had zowel gemeentelijke als geprivatiseerde podia. Gemeentelijke podia hebben de verplichting om de gemeentelijke cao te volgen, geprivatiseerde podia niet. De VSCD vond het verstandig om voor het behartigen van de belangen van haar private leden op arbeidsvoorwaardelijk gebied een aparte werkgeversvereniging op te richten: de Werkgeversvereniging van Schouwburgen en Concertgebouwen. In 2002 is het lidmaatschap van deze werkgeversvereniging ook opengesteld voor organisaties die geen lid zijn van de VSCD. Een jaar later is de eerste cao afgesloten en heeft de vereniging haar huidige naam gekregen: Werkgeversvereniging Nederlandse Podia, kortweg WNP.

In 2021 zijn de Werkgeversvereniging Nederlandse Podia en de VSCD gefuseerd. Binnen de VSCD is de Kring Werkgeverszaken (KWGZ) opgericht. De Kring Werkgeverszaken houdt de cao Nederlandse Podia in stand. 

lidmaatschap ››

SOCIAL MEDIA

CONTACTGEGEVENS

A-lab, Lab 0.09
Overhoeksplein 2
1031 KS Amsterdam

T  020 792 0299
E  werkgeversvereniging@vscd.nl

Scroll naar boven