NIEUWS

« Terug

Werkgeversvereniging Nederlandse Podia wint Europese prijs voor tariefafspraken zzp’ers

Kim-Pearle-prijs.jpg26 nov

De Werkgeversvereniging Nederlandse Podia (WNP) is de winnaar van de hoofdprijs in de categorie ‘sociale dialoog’ van Europese werkgeversvereniging ‘Pearle*’ (Performing Arts Employers Associations League Europe). De WNP ontving deze prijs voor de tariefafspraken voor zelfstandigen die zij samen met vakbond Kunstenbond heeft gerealiseerd in de cao Nederlandse Podia. De Pearle* prijzen werden donderdag 22 november 2018 in Brussel werden uitgereikt.

WNP wint prijs voor sociale dialoog zzp
Zzp’ers zijn voor de cultuursector een belangrijke groep ondernemers. In de Collectieve Arbeidsovereenkomst Nederlandse Podia is in 2016 door sociale partners gekozen voor een principiële bescherming van zowel werknemers als zzp’ers die in de sector werkzaam zijn. Het speelveld wordt daarmee gelijker. Hierdoor zullen werkgevers een zuiverdere afweging maken bij de keuze voor de inzet van zzp’ers of werknemers in loondienst. Tevens wordt voorkomen dat werknemers in een onaantrekkelijke concurrentiepositie terechtkomen. Werkgevers sluiten bij een opdrachtovereenkomst met een zzp’er aan bij het loonfunctiegebouw van de vigerende cao verhoogd met 30% (art. 19 lid 10 Cao Nederlandse podia).

Werkgeversverenigingen in de spotlight
De belangrijkste Europese stakeholders in de podiumkunstensector kwamen in Brussel bijeen om de ‘Pearle* 2018 Awards Ceremony’ bij te wonen. Het doel van de Awards is om baanbrekende prestaties te belichten die Europese werkgeversorganisaties in de podiumkunstensector (theaters, schouwburgen, concertzalen, festivals, gezelschappen en de producenten van voorstellingen) hebben gerealiseerd om van de podiumsector voor werknemers een nog gezondere, eerlijkere en veiligere arbeidsmarkt te maken.
De WNP is de Nederlandse Werkgeversvereniging Nederlandse Podia, en onderhandelt over de Cao Nederlandse Podia namens de aangesloten 82 podia.

Trots
Anton Vliegenthart, voorzitter van de cao-delegatie van de WNP is trots: “Dit is wat je doet als onderhandelaar namens de WNP, proberen om actualiteit en toegevoegde waarde te leveren voor werknemers en werkgevers. Ook hulde aan het team onderhandelaars van De Kunstenbond, Pepijn ten Kate en Daniël Suijkerland. Je kunt dit alleen samen doen.”

Arjaen Kersten, voorzitter van het bestuur van de WNP: “Deze prijs is een mooie waardering voor de onderhandelingsdelegaties van de Kunstenbond en de WNP. Beide delegaties onderhandelen al jarenlang in een constructieve sfeer, dat leidt tot mooie resultaten. Het is fantastisch dat deze breed opgemerkt worden.”

Hedwig Verhoeven, directeur WNP en directeur van de Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties: “Deze Europese erkenning voor onze cao is een prachtige opsteker en toont aan dat we ook in onze cao op de juiste manier de tand des tijds volgen. Pearle’s doel om van de podiumkunstensector een nog betrouwbaardere sector voor werknemers te maken steunen WNP en VSCD van harte. Onze sector valt en staat bij de mensen die iedere dag opnieuw al die voor en achter de schermen mooie voorstellingen mogelijk maken. Daar maken wij ons nu en in de toekomst hard voor.”

Arbeidsmarktagenda culturele en creatieve sector
De prijsafspraken voor zzp’ers zijn actueel. De cultuursector heeft – in opdracht van de minister van OCW – in samenwerking met het culturele veld in 2017 de ‘Arbeidsmarktagenda Culturele en Creatieve sector 2017 – 2023’ opgesteld. Aandacht voor de omstandigheden van zelfstandigen en het verkleinen van de verschillen (in risico’s) tussen hen en werknemers in loondienst is één van de agendapunten uit de Arbeidsmarktagenda. Het maken van tariefafspraken en realiseren van verzekeringen als arbeidsongeschiktheid, werkeloosheid en pensioen staan daarbij hoog op de agenda.

Pearle* – behind the stage
De Pearle * 2018 Awards zijn een onderdeel van Behind the Stage, een innovatief project van Pearle* met financiële steun van de Europese Unie. Behind the Stage is gericht op het versterken van de rol en capaciteit van werkgeversverenigingen en versterking van de sociale dialoog in de Europese sector van live-optredens. Dit project is bedacht en ontwikkeld in het kader van de "Europese pijler van sociale rechten". Door de Raad van de EU, het Europees Parlement en de Europese Commissie is het uitgeroepen en ondertekend tijdens de Sociale Top van Göteborg voor eerlijke banen en groei.

Het bereik van de werkgeversverenigingen van Pearle* is aanzienlijk: de leden vertegenwoordigen samen meer dan 10.000 kunstorganisaties uit heel Europa, die op hun beurt banen bieden aan meer dan 1,2 miljoen werknemers.

« Terug

SOCIAL MEDIA

CONTACTGEGEVENS

A-lab, Lab 0.08
Overhoeksplein 2
1031 KS Amsterdam

T  020 792 0299
E  werkgeversvereniging@vscd.nl

Scroll naar boven