• header-faq-vervolgpagina-vraag-en-antwoord-wnp.jpg

De arbeidsovereenkomst

Vraag en antwoord

Er staat niets over vrijwilligers of vrijwilligersvergoedingen in de cao. Hoe kan het inzetten van vrijwilligers het beste worden aangepakt?

Antwoord: De cao gaat alleen over de relatie met werknemers met een arbeidscontract (uitgezonderd de directeur). Vrijwilligers vallen hier niet onder. Op de website www.vrijwilligerswerk.nl is veel informatie te vinden over het werken met vrijwilligers.

Is een oproepovereenkomst een arbeidsovereenkomst?

Antwoord: Er bestaan twee soorten oproepcontracten: de arbeidsovereenkomst met uitgestelde prestatieplicht (in de praktijk vaak ‘mup’ genoemd) en de voorovereenkomst. In het geval van een arbeidsovereenkomst met uitgestelde prestatieplicht is de overeenkomst waarin wordt afgesproken om op oproepbasis te gaan te werken vanaf de eerste dag een arbeidsovereenkomst. Deze kan voor bepaalde of voor onbepaalde tijd worden aangegaan. Een voorovereenkomst is geen arbeidsovereenkomst, maar een overeenkomst waarin wordt afgesproken onder welke voorwaarden te zijner tijd één of meer arbeidsovereenkomsten worden aangegaan. Pas als de oproepkracht wordt opgeroepen en aan de oproep gehoor geeft, komt er een arbeidsovereenkomst tot stand. Het gevaar van een voorovereenkomst is dat er snel een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaat. De cao bedoelt met ‘oproepovereenkomst’ een arbeidsovereenkomst met uitgestelde prestatieplicht.

Kan iemand met een oproepovereenkomst aanspraak maken op salaris als er geen werk is?

Antwoord: Als de werknemer een oproepovereenkomst heeft in de zin van artikel 7 van de cao, hoeft de werkgever de eerste zes maanden van het oproepcontract geen salaris te betalen als er geen werk is, mits dat in de oproepovereenkomst is opgenomen. Voor functies uit de functiegroep podiumtechniek en horeca geldt bovendien dat de werkgever op grond van de cao na deze zes maanden ook geen salaris hoeft te betalen, mits de werkzaamheden incidenteel van aard zijn en geen vaste omvang kennen.

Veelgestelde vragen

SOCIAL MEDIA

CONTACTGEGEVENS

A-lab, Lab 0.09
Overhoeksplein 2
1031 KS Amsterdam

T  020 792 0299
E  werkgeversvereniging@vscd.nl

Scroll naar boven