Bezoldigingsrichtlijn directeuren

Directeuren van theaters en concertgebouwen vallen niet onder de cao Nederlandse Podia, en daarmee ook niet onder het functie- en salarisgebouw van de cao. Zowel de leden van de Werkgeversvereniging Nederlandse Podia als de leden van de Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties hebben echter behoefte aan richtlijnen voor de beloning van hun directeuren. Daarom heeft de WNP in 2003 richtlijnen voor de bezoldiging van directeuren van private theaters en concertgebouwen opgesteld. Deze richtlijnen worden ook door de leden van de VSCD gebruikt. Mei 2018 is de Richtlijn herzien.

Richtlijn Bezoldiging van directeuren van private theaters en concertgebouwen 
Onder vindt u de link naar de Richtlijn bezoldiging van directeuren van private theaters en concertgebouwen.

Herziene Richtlijn
De laatste indexering en herziening van de Richtlijn dateerde uit 2011 en voldeed niet meer aan de huidige tijd. Organisaties zijn complexer, en daarmee de functie van directeur zwaarder geworden. Tegelijkertijd ontstaat er door bijvoorbeeld de Governance Code Cultuur steeds meer aandacht voor de salariëring van directies. In 2017 heeft de WNP daarom een werkgroep ingesteld die met inachtneming van deze ontwikkelingen een voorstel voor een actuele richtlijn bezoldiging directeuren aan het bestuur en vervolgens de leden van de WNP heeft gedaan. Deze herziening is gebaseerd op een onderzoek onder de leden naar de huidige praktijk van salariëring en de praktijk van de functie-inhoud.

De nieuwe Richtlijn sluit aan bij de veranderende praktijk, houdt rekening met de hogere mate van complexiteit die voorkomt in het veld. Ten opzichte van de vorige versie uit 2011 zijn verder de volgende grote wijzigingen doorgevoerd:

  • De Richtlijn heeft in plaats van een handreiking het karakter ‘Pas toe of leg uit’, daarmee de Governance Code Cultuur volgend;
  • De maximale bezoldiging kan niet méér kan bedragen dan het plafond van de Wet Normering Topinkomens;
  • De salarisbedragen uit de richtlijn zijn getoetst op marktconformiteit, door een onafhankelijk extern bureau (Hay Group Nederland).

De gegevens uit het onderzoek kunnen leden individueel opvragen bij hun vereniging.

Helpdesk>>

SOCIAL MEDIA

CONTACTGEGEVENS

Funenpark 1
1018 AK  Amsterdam

T  020 - 664 72 11
E  werkgeversvereniging@vscd.nl

Scroll naar boven