Sociaal Fonds Nederlandse Podia (SFNP)

Wat is het Sociaal Fonds Nederlandse Podia (SFNP)
Het SFNP is ooit opgericht ter facilitering van een (intussen opgeheven) kinderopvangregeling. Het Fonds wordt bestuurd door vertegenwoordigers van de werkgevers (via de Werkgeversvereniging) en van FNV Kiem (nu Kunstenbond). Dit jaar onderneemt het SFNP voor het eerst weer een groter project door de aansluiting te zoeken bij het Sectorplan Cultuur. Het doel hierbij is om de podia te faciliteren in het aanpakken van een aantal, door de podia zelf aangekaarte aandachtspunten in de organisaties. Het bestuur van het SFNP bestaat op dit moment uit Maria Hansen en Ineke van Empel (namens de WNP) en Pepijn ten Kate en Daniel Suijkerland (namens de Kunstenbond, vroeger FNV Kiem). 
 
DOE MEE AAN HET SECTORPLAN CULTUUR EN BESPAAR VEEL GELD!!! 
Het Sectorplan Cultuur is een stevige impuls voor de sector Cultuur, gericht op duurzame inzetbaarheid van iedereen die werkzaam is binnen onze sector. Hiervoor zijn door de samenwerkingspartners verschillende trajecten ingericht waaronder trainingen, loopbaanchecks, leerwerkplekken, HRM scans en HRM trainingen. Het sectorplan Cultuur is een samenwerking van werkgevers, vakbonden, de sociale fondsen en scholingsfondsen. Het wordt mede gefinancierd door het ministerie van SZW. Het Sectorplan Cultuur is een tweejarig project dat eindigt op 11 februari 2017.
 
Het Sociaal Fonds Nederlandse Podia heeft ervoor gekozen om een deel van deze regeling voor leden van de WNP en van de VSCD nog aantrekkelijker te maken door een flinke extra financiële bijdrage te leveren op een aantal onderdelen van het sectorplan. Rond prioriteiten die gekozen zijn tijdens de WNP ledenvergadering van november 2015 is een aanbod samengesteld – dankzij het fonds deels gratis, en deels met zeer hoge korting! 
 
Sinds eind mei 2016 loopt dit programma. Intussen zijn we een eind op weg. Het bestuur heeft de tussenstand geëvalueerd en een aantal aanpassingen gedaan om de podia nog beter van dienst te zijn. Meer informatie ook bij Simona Thiel, projectleider (020 530 59 82).
U vindt alle informatie en het aangepaste programma in bijgaande flyer.
 
Bestuur SFNP
Het bestuur van het SFNP bestaat op dit moment uit Maria Hansen en Ineke van Empel (namens de WNP) en Pepijn ten Kate en Daniel Suijkerland (namens de Kunstenbond, vroeger FNV Kiem).
 
Informatie
Heeft u nog vragen, mail dan naar m.hansen@theater-haarlem.nl.