Pensioen

Conform de Cao Nederlandse Podia is voor de werknemer een pensioenregeling getroffen bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW). Artikel 42 lid 4 Cao Nederlandse Podia bepaalt dat de premieverdeling tussen werknemer en werkgever 38,9 – 61,1% is.

Bent u werkgever en heeft u vragen over pensioen of pensioenberekeningen, dan kunt u op de website van PFZW  (Pensioenfonds Zorg en Welzijn) op de werkgeverspagina terecht. Vindt u op een van die pagina's geen antwoord op uw vraag, dan kunt u contact opnemen met Pensioenfonds Zorg en Welzijn