Werkgeversvereniging Nederlandse Podia

Wat doen we?
De Werkgeversvereniging Nederlandse Podia (WNP) behartigt de werkgeversbelangen van de bij haar aangesloten podia. Nadat een aantal podia initiatief hadden genomen genomen individuele cao's af te sluiten kwam de WNP in 2003 met de bonden een cao voor de theaterbranche afgesloten. Op dit moment telt de WNP zo'n 85 leden, inclusief een aantal corresponderende leden. 

Wie zijn we?
De Werkgeversvereniging Nederlandse Podia kent een bestuur, een directeur, een onderhandelingsdelegatie en een secretariaat.

Het huidige bestuur bestaat uit momenteel uit de heer Gabriel Oostvogel (directeur Concert- en congrescentrum De Doelen, Rotterdam) voorzitter, mevrouw Maria Hansen (zakelijk directeur Philharmonie, Haarlem), mevrouw Ineke van Empel (directeur Theater de Storm, Winterswijk) en de heer Arjaen Kersten (directeur Kennemer Theater en Congrescentrum, Beverwijk) penningmeester en voorzitter onderhandelingscommissie. Het bestuur coördineert de werkzaamheden van het ondersteunende bureau, is verantwoordelijk voor de verenigingsfinanciën en de ontwikkelingen van de vereniging.

Directeur van de WNP is mevrouw Hedwig Verhoeven, tevens directeur van de VSCD. De WNP wordt ondersteund doorAnne Marie 't Hart en Silvia Hofkamp, juridisch beleidsmedewerkers. 

De onderhandelingsdelegatie onderhandelt namens de aangesloten leden met de vakbond Kunstenbond (voorheen FNV Kiem genaamd) over de inhoud, implementatie en uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst. De onderhandelingsdelegatie bestaat uit de heer Arjaen Kersten (voorzitter onderhandelingscommissie), de heer Anton Vliegenthart (lid onderhandelingsdelegatie) en wordt vanuit het bureau ondersteund door Anne Marie 't Hart. De cao-partijen worden verder extern bijgestaan door de heer Leon Vincken (adviseur LeVinck Cao en Bestuur). 

Het secretariaat van de Werkgeversvereniging Nederlandse Podia is ondergebracht bij het bureau van de Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties.

Geschiedenis van de WNP
In 1998 werd de Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties door haar leden gevraagd een onderzoek te doen naar de wenselijkheid van een eigen arbeidsvoorwaardenpakket voor de podia. Met de komst van de nieuwe Flex en Zekerheid-wet en de nieuwe Arbeids- en rusttijdenwet werd de noodzaak voor een eigen CAO groter: het theaterbedrijf kon slecht uit de voeten met de nieuwe wetgeving. Theaters aangesloten bij de Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties werken onder een gemeentelijke of geprivatiseerde beheersconstructie. De gemeentelijke organisaties hebben de verplichting om de gemeentelijke CAO, zoals geldend in hun standplaats, te volgen. De geprivatiseerde podia niet. Die podia kwamen al snel in aanmerking om eigen arbeidsvoorwaarden, passend op theaterbedrijf, op te stellen.
De Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties is als vereniging van beide organisatievormen niet bij machte om werkgeversvereniging te zijn. Daarom werd in 1999 de Werkgeversvereniging van Schouwburgen en Concertgebouwen opgericht. De onderhandelingen in 2000 en 2001 leidden uiteindelijk eind juni 2001 tot een Ondernemings-CAO. In juni 2002 werd de vereniging opengesteld voor organisaties die geen lid zijn van de VSCD wanneer zij zich als professionele organisatie bezig houden met het presenteren van podiumkunsten en zich verplichten tot het invoeren van de CAO. April 2003 kwamen de werkgeversvereniging en de vakbonden tot een landelijk akkoord. In mei 2003 veranderde de Werkgeversvereniging van Schouwburgen en Concertgebouwen officieel in Werkgeversvereniging Nederlandse Podia om aan te geven dat zij openstaat voor theaters, schouwburgen, concertzalen, poppodia en festivals.