Links

Als u meer wilt weten over CAO gerelateerde zaken en/of organisaties, kunt u onder andere op onderstaande websites terecht.
Mocht u zelf interessante sites op dit gebied tegenkomen dan houden we ons aanbevolen voor uw suggesties.  

www.cao.pagina.nl (algemene linkpagina met CAO informatie)

www.or-online.nl (overzicht van de wet op de ondernemingsraden)

www.fnv-kiem.nl

www.minszw.nl (ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid)

www.federatiecultuur.nl (werkgeversorganisaties in de cultuur)

www.pfzw.nl (pensioenfonds zorg en welzijn)

www.leeftijd.nl (expertisecentrum leeftijd en levensloop)

www.penoactueel.nl (actuele informatie op gebied van personeelsmanagement)

www.rijksoverheid.nl (actuele informatie ten aanzien van het jeugdminimumloon)