Lidmaatschap

Lidmaatschap
Er zijn twee soorten leden: stemhebbende leden en corresponderende leden. Ieder podium of festival kan lid worden van de Werkgeversvereniging Nederlandse Podia. De organisatie moet dan wel voldoen aan enkele voorwaarden, zoals zich verplichten tot invoering van de cao en zich als professionele organisatie bezig houden met het presenteren van podiumkunsten.

Stemhebbende leden
Stemhebbende leden van de werkgeversvereniging genieten de volgende voordelen:
- mogen toepassen van de cao Np binnen de organisatie, inclusief alle wettelijke uitzonderingen
- inhoudelijke ondersteuning bij implementatie en uitvoering van de cao
- direct hulp per mail of telefoon bij vragen en problemen op het gebied van werkgeverskwesties (toepassing cao, personeelszaken etc.)
- voordelen t.a.v. collectieve regelingen
- vertegenwoordiging in de onderhandelingen met de vakorganisaties
- mogelijkheid tot gebruik maken van de diensten van een onafhankelijke arbitragecommissie

Corresponderende leden
Naast het stemhebbende lidmaatschap kent de Werkgeversvereniging ook een corresponderend lidmaatschap. Het is een corresponderend lid wettelijk niet toegestaan om de cao toe te passen in zijn of haar organisatie, althans waar het punten betreft die afwijken van wettelijke regelingen. Wel kan de cao gebruikt worden als richtlijn binnen de organisatie. Corresponderende leden kunnen daarnaast ook met hun vragen bij de WNP terecht en krijgen ondersteuning wanneer zij overgaan tot volledige implementatie van de cao(en dus het stemhebbend lidmaatschap).

Voor alle duidelijkheid: de cao kan gezien de wettelijke uitzonderingen alleen toegepast worden als men volwaardig lid is van de werkgeversvereniging.

Contributie
De hoogte van de contributie kunt u opvragen bij het kantoor van de WNP, werkgeversvereniging@vscd.nl.

Voorwaarden voor lidmaatschap
Stemhebbende leden dienen te voldoen aan de volgende voorwaarden zoals geformuleerd in de statuten van de vereniging:

natuurlijke of rechtspersonen die op professionele wijze een gebouw exploiteren met als eerste doel de programmering en openbare vertoning van podiumkunsten, een daartoe passende inrichting hebben en jaarlijks een minimum van 75 voorstellingen van professionele podiumkunst vertonen of natuurlijke of rechtspersonen die op professionele wijze een openbaar toegankelijk festival organiseren met als eerste doel de programmering van podiumkunsten.

Wanneer u lid wilt worden, verzoeken we u per mail of telefoon contact op te nemen met de WNP. Wij kunnen u dan een aanmeldformulier toezenden en alle bijbehorende informatie..