Downloads

Cao en Salaris
Cao Nederlandse Podia 2017-2019
Cao Nederlandse Podia 2016-2017
Akkoord cao Nederlandse Podia 2016-2017
Cao Nederlandse Podia 2013-2016
Akkoord cao nederlandse podia 2013-2016
Cao Nederlandse Podia 2012
Richtlijnen bezoldiging theaterdirecties september 2011 (deze wordt momenteel herzien)

Pensioenen
Pensioenreglement PFZW
Toelichting premieberekening pensioen 2015 

Subsidieregeling Sector Plan Cultuur/SFNP
Flyer deelname Sectorplan Cultur , september 2016

Diversen
Presentatie nieuwe cao P&O Netwerk 12 oktober 2017
Definitie eindtijd
Definities overwerk en meerwerk

Voorbeeldcontracten
Voor de leden van de WNP zijn voorbeeldcontracten opgesteld (zoals arbeidsovereenkomsten, stage, vrijwilligers, voorovereenkomst/oproep). Leden kunnen hiervoor contact opnemen met het bureau van de werkgeversvereniging.